Ochrona danych

Zakres
Niniejsza polityka ochrony danych ma zastosowanie w Centor UK Ltd, Centor Europe Sp. z o.o oraz Centor Global Services Pty Ltd, zwanych dalej Centor. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i stanowi minimalny standard przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych
Centor przetwarza dane osobowe autoryzowanych dealerów, klientów i dostawców wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej i spełnienia wymogów prawnych lub realizacji umów, lub w celu podejmowania działań w prawnie uzasadnionym interesie Centor.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w Centor opiera się na surowych zasadach, w których priorytet stanowią ochrona i bezpieczeństwo danych, a także prawa osób, których dane dotyczą.

Legalność i przejrzystość
Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z prawem i w dobrej wierze. Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o planowanym celu przetwarzania i o przetwarzaniu danych podczas ich gromadzenia. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Deklaracja zgody: „Niniejszym zgadzam się, aby Centor przekazywał moje dane osobowe – w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje o projekcie – lokalnemu autoryzowanemu dystrybutorowi Centor, by autoryzowany dystrybutor Centor mógł skontaktować się ze mną w sprawie mojego zapytania”.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, które nie są autoryzowanymi dystrybutorami Centor.

Zabezpieczenie przed nadużyciami
Centor gromadzi i przetwarza dane w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu. Przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób, który nie został uzgodniony w ramach jednego z tych celów.

Minimalizacja przetwarzanych danych
Centor zbiera i przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do wskazanych celów.

Ograniczanie i usuwanie pamięci
Państwa dane zostaną usunięte po 24 miesiącach. Przed upływem tego okresu Centor jest zobowiązany do zmiany lub usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Centor na Państwa żądanie, o ile nie uniemożliwiają tego inne przepisy prawne. Jeśli zdecydują się Państwo wycofać zgodę na wykorzystywanie danych, nie będziemy mogli zaoferować Państwu tych usług, do których realizacji potrzebujemy Państwa danych osobowych.

Ochrona danych
Dane osobowe są szczególnie chronione. Centor dba o ich poufność i stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia ich ochrony przed nieupoważnionym dostępem, bezprawną manipulacją lub transferem, jak również ich utratą i uszkodzeniem.

Poprawność danych
Centor dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne. W razie potrzeby podejmujemy stosowne działania w celu skorygowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych (np. na prośbę osób, których dane dotyczą).

Ochrona danych
Ochrona poufności, dostępności i integralności danych jest dla Centor niezwykle istotna. Dotyczy to w równym stopniu tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa, jak i danych klientów, danych osobowych i innych informacji wrażliwych.

W tym celu Centor wprowadził i stale ulepsza zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Polityka plików cookie
Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika w celu poprawienia jakości obsługi. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Wykorzystanie plików cookie nie wiąże się z gromadzeniem Państwa danych osobowych.

Wyłączanie plików cookie
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Dokładne instrukcje znajdują się w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie wpłynie na działanie tej strony i wielu innych odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych. Przeważnie wyłączenie plików cookie powoduje również dezaktywację niektórych funkcji witryny.

Pliki cookie stron trzecich
W wybranych przypadkach Centor korzysta również z plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Na stronie Centor wykorzystywana jest aplikacja Google Analytics, która jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w Internecie, pomagającym nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, oraz usprawnić jej działanie. Pliki te mogą zapisywać różne informacje, jak czas, który użytkownik spędza w witrynie, strony, które odwiedza, co pozwala nam tworzyć jeszcze ciekawsze treści. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics. Na stronach Centor znajdują się również przyciski i wtyczki mediów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom łączenie się z sieciami społecznościowymi na różne sposoby. W tym celu serwisy społecznościowe takie jak: Instagram, Facebook, Twitter czy Houzz zapisują pliki cookie na komputerach użytkowników przy pomocy witryny Centor, co może służyć ulepszeniu Państwa profilu na danej stronie lub stanowić część zbioru danych, które dostawca danej usługi przechowuje w różnych celach określonych we własnej polityce prywatności.

Ochrona adresów e-mail
Jeśli wyślą Państwo do nas e-mail, Państwa adres będzie używany wyłącznie w korespondencji. Należy zauważyć, że w zabezpieczeniach mogą występować luki związane z transmisją danych przez Internet. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych bez dostępu osób trzecich.

W przypadku pytań dotyczących któregokolwiek z powyższych punktów lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres [email protected]