Πολιτική απορρήτου

Πεδίο εφαρμογής
Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες προστασίας δεδομένων ισχύιουν για τις Centor UK Ltd, Centor Europe Sp. z o.o. και Centor Global Services Pty Ltd, εν συντομία Centor. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και ισχύουν ως ελάχιστα απαιτούμενα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η Centor επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εξουσιοδοτημένων εμπόρων, πελατών και προμηθευτών με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση νομικών ή συμβατικών απαιτήσεων που συνδέονται με αυτήν ή με έννομο συμφέρον.

Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Centor βασίζεται σε αυστηρές αρχές που θεωρούν την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα του θιγόμενου προσώπου ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες.

Νομιμότητα και διαφάνεια
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο, με καλή πίστη. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία (σκοπό) και τον χειρισμό των δεδομένων κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Δήλωση συγκατάθεσης: "Με το παρόν συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα - συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των πληροφοριών έργου - μπορούν να διαβιβαστούν από την Centor σε τοπικό εξουσιοδοτημένο έμπορο της Centor, ώστε ο εξουσιοδοτημένος έμπορος της Centor να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με το αίτημά μου".

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα δοθούν σε τρίτους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι έμποροι της Centor.

Οικειοποίηση
Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό. Η επεξεργασία των δεδομένων δεν πραγματοποιείται με τρόπο που δεν έχει συμφωνηθεί για έναν από αυτούς τους σκοπούς.

Ελαχιστοποίηση δεδομένων
Συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωτικά για τους καθορισμένους σκοπούς.

Περιορισμός μνήμης και διαγραφή
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την πάροδο 24 μηνών. Πριν από αυτή την περίοδο, κατόπιν αιτήματός σας, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τυχόν αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εφόσον δεν το εμποδίζουν άλλες νομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων, δεν μπορούμε πλέον να σας προσφέρουμε υπηρεσίες για τις οποίες χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια δεδομένων
Το απόρρητο των δεδομένων ισχύει για τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χειραγώγηση ή διαβίβαση, καθώς και από απώλεια και ζημία μέσω κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.

Πραγματική ορθότητα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται ορθά, πλήρη και ενημερωμένα. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο (π.χ. όταν τα θιγόμενα πρόσωπα ρωτούν).

Ασφάλεια δεδομένων
Η προστασία της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων αποτελεί σημαντικό καθήκον της Centor. Αυτό ισχύει εξίσου για τα εμπορικά και επιχειρηματικά μυστικά, τα δεδομένα πελατών, τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται και βελτιώνονται συνεχώς τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας.

Πολιτική για τα cookies
Τα cookies είναι μικροσκοπικά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας για να βελτιώσουν την εμπειρία σας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Απενεργοποίηση των Cookies
Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (δείτε τη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για το πώς να το κάνετε αυτό). Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού και πολλών άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών και χαρακτηριστικών του ιστότοπου.

Cookies τρίτων μερών
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στο διαδίκτυο, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν πράγματα όπως το πόσο χρόνο περνάτε στον ιστότοπο και τις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε ελκυστικό περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics. Χρησιμοποιούμε επίσης κουμπιά και/ή πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτόν τον ιστότοπο που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό σας δίκτυο με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργήσουν αυτά, οι ακόλουθοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως: Instagram, Facebook, Twitter, Houzz, θα θέσουν cookies μέσω του ιστότοπού μας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή να συμβάλουν στα δεδομένα που διατηρούν για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν μας στείλετε email, η διεύθυνση email σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αλληλογραφία μαζί σας. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν κενά ασφαλείας με τη διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο. Η πλήρης προστασία των δεδομένων χωρίς πρόσβαση από τρίτους δεν είναι δυνατή.

Για ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ιδιώτης, επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected].