Ολοκληρωμένες Πόρτες και Παράθυρα

Τεχνικά έγγραφα για Ολοκληρωμένες Πόρτες και Παράθυρα οργανωμένα ανά τύπο σειράς.

Σειρά 100

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

Ενιαίο άνοιγμα προς τα έξω 101, περβάζι 280mm (pdf, dxf)
101 Ενιαίο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm (pdf, dxf)
103 Γαλλικό άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm (pdf, dxf)
zip
103 Γαλλικό άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm (pdf dxf)
zip
105 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm (pdf, dxf)
105 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm (pdf, dxf)
107 Πτυσσόμενο Άνοιγμα χωρίς γωνία προς τα έξω, περβάζι 280mm (pdf,dxf)
107 Πτυσσόμενο Άνοιγμα χωρίς γωνία προς τα έξω, περβάζι 230mm (pdf, dxf)
Ύψος πτυσσόμενης λαβής
PDF

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 280mm - Πτυσσόμενη Πόρτα

Πιστοποιητικά CE

Σειρά 100 με διπλά τζάμια, Παραπομπή DP-13-001-2018
pdf
Σειρά 100 με διπλά τζάμια, Παραπομπή DP-14-001-2018
pdf

Πόροι

Φυλλάδιο για πόρτες και παράθυρα της Centor
pdf
Glossary
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - ξύλο
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - αλουμίνιο
pdf
Σειρά 200

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

201 Ενιαίο άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
201 Ενιαίο άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
203 Γαλλικό Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
203 Γαλλικό Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
205 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
205 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
207 Πτυσσόμενο Άνοιγμα χωρίς γωνία προς τα έξω, περβάζι 280mm
211 XO Sliding, 200mm sill
211 XO Συρόμενο, περβάζι 280mm
250 Σταθερό, περβάζι 280mm
Ύψος πτυσσόμενης λαβής
PDF
Ύψος συρόμενης λαβής

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 280mm - Πτυσσόμενη Πόρτα
Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 230 mm με επένδυση από κουτί σίτας - Πτυσσόμενη πόρτα
Τοίχος με κοιλότητα - Συρόμενη πόρτα
Τοιχος με κοιλότητα με εκτεθειμένη σίτα - Συρόμενη πόρτα

Πιστοποιητικά CE

Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 200, Διπλά Τζάμια, Παραπομπή DP-02-004-2018
pdf
Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 200, με Τριπλά Τζάμια, Παραπομπή DP-04-004-2018
pdf
Συρόμενες Πόρτες Σειράς 200, Διπλά Τζάμια, DP-09-001-2016
pdf
Συρόμενες Πόρτες Σειράς 200, με Τριπλά Τζάμια - DP-10-001-2016
pdf

Πόροι

Φυλλάδιο για πόρτες και παράθυρα της Centor
pdf
Glossary
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - ξύλο
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - αλουμίνιο
pdf
Centor επιλογές για το ύφασμα της κουρτίνας
pdf
Centor επιλογές για το πλέγμα της σίτας
pdf
Επιλογές διαμόρφωσης σίτας και κουρτίνας
pdf
Σειρά 300

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

301 Ενιαίο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
303 Γαλλικό Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
305 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
307 Πτυσσόμενο Άνοιγμα χωρίς γωνία προς τα έξω, περβάζι 230mm
pdf
307 Πτυσσόμενο Άνοιγμα χωρίς γωνία προς τα έξω, περβάζι 280mm
pdf
341 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 160mm (pdf, dxf)
341 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 130mm
343 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 160mm (pdf, dxf)
343 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 130mm
345 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 160mm (pdf, dxf)
345 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 130mm
Ύψος πτυσσόμενης λαβής
PDF

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 280mm
Τοίχος με κοιλότητα με εκτεθειμένη σίτα, περβάζι 280mm

Πιστοποιητικά CE

Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 300, διπλά τζάμια, DP-17-001-2018
pdf
Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 300, με τριπλά τζάμια, DP-18-001-2018
pdf
Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 340, διπλά τζάμια, DP-11-001-2018
pdf
Πτυσσόμενες Πόρτες Σειράς 340, με τριπλά τζάμια, DP-12-001-2018
pdf

Πόροι

Φυλλάδιο για πόρτες και παράθυρα της Centor
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - αλουμίνιο
pdf
Σειρά 400

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

401 Ενιαίο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
401 Ενιαίο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
403 Γαλλικό Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
403 French Outward Opening, 230mm sill 403 Γαλλικό Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
405 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 280mm
405 Πτυσσόμενο Άνοιγμα προς τα έξω, περβάζι 230mm
Ύψος πτυσσόμενης λαβής
PDF

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 280mm
Τοίχος με κοιλότητα με εκτεθειμένη σίτα, περβάζι 280mm
Τοίχος με κοιλότητα, περβάζι 230 mm με επένδυση από κιβώτιο σίτας

Πιστοποιητικά CE

Σειρά 400 με Διπλά Τζάμια, Παραπομπή DP-07-001-2017
pdf
Σειρά 400 με Τριπλά Τζάμια, Παραπομπή DP-08-001-2017
pdf

Πόροι

Φυλλάδιο για πόρτες και παράθυρα της Centor
pdf
Glossary
pdf
Φινίρισμα πόρτας Centor - αλουμίνιο
pdf
Centor επιλογές για το ύφασμα της κουρτίνας
pdf
Centor επιλογές για το πλέγμα της σίτας
pdf
Επιλογές διαμόρφωσης σίτας και κουρτίνας
pdf