Διαθέσιμα συστήματα σίτας

Τεχνικά εγχειρίδια για τις σίτες της Centor οργανωμένα ανά σύστημα

S2 Σύστημα σίτας εντόμων

S2 Φυλλάδιο προϊόντος
pdf
S2 Οδηγίες εγκατάστασης
pdf
S2 Λεπτομέρεια προιόντος-νεροχύτης
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα μονή με 25χιλ 25χιλ κατωκάσι
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα μονή με 70χιλ 25χιλ περβάζι
S2 Λεπτομέρεια προιόντος - σίτα διπλή με 25χιλ
S2 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή
pdf
Εγγυήσεις του συστηματος σίτας
pdf
S2 Gen II Βελτιώσεις
pdf

S2 Gen I

S2 Gen 1 Λεπτομέρειες προιόντος - Σίτα διπλή
S2 Gen 1 Λεπτομέρειες προιόντος - Σίτα διπλή
S2 Gen I Νεροχύτης
S2 Gen I Οδηγίες εγκατάστασης - P1
pdf
S2 Gen I Οδηγίες εγκατάστασης - P12
pdf
S2 Gen I Οδηγίες εγκατάστασης - Διπλή
pdf
S4 Σύστημα σίτας και κουρτίνας
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα διπλή
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα μονή
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα μονή με εσοχή
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα διπλή με εσοχή
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα μονή jambless (χωρίς μπόι)
S4 λεπτομέρειες νεροχύτη
S4 χαρακτηριστικά της κάσας
pdf
S4 οδηγίες εγκατάστασης
pdf
S4 κατασκευαστικές λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή
pdf
S4 κατασκευαστικές λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή και κάσα
pdf
S4 κατασκευαστικές λεπτομέρειες - τοίχος με εσοχή και μεγάλο κατωκάσι
pdf
Εγγυήσεις του συστηματος σίτας
pdf
S4 Γωνιακό σύστημα Σίτας και Κουρτίνας
S4 Προσπέκτους γωνιακής σίτας για τον ιδιοκτήτη
pdf
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα γωνιακή
S4 λεπτομέρειες προιόντος - σίτα διπλή ΧΟ-OX
S4 λεπτομέρειες νεροχύτη
S4 χαρακτηριστικά της κάσας
pdf
S4 οδηγίες εγκατάστασης για γωνιακή σίτα
pdf
S4 τεχνικό εγχειρίδιο για γωνιακή σίτα
pdf
Εγγυήσεις του συστηματος σίτας
pdf
Πιστοποίηση UKCA
Ανεμοπίεση 2022-S2-S4-DOP-1UK
pdf